SKRZYNKA INTENCJI


Święty Janie Pawle II módl się za nami....Wszystkie intencje obejmowane są modlitwą podczas nabożeństwa przy Relkiwii św. Jana Pawła II

każdego 16tego dnia miesiąca
Serdecznie prosimy o przesłanie intencji do 15tego każdego miesiąca. Intencje przesłane w póżniejszym terminie zostaną przeniesione na kolejny miesiąc.Temat:
Treść:


Bardzo prosimy nie wykorzystywać skrzynki intencji jako żródła kontaktu z parafią czy administratorem. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestie lub zapytania zachęcamy do wysłania nam wiadomości: parafia-zaborow@wp.pl